Ponuka na práce

 1. Izolácie plochých striech a opravy striech rôznymi materiálmi podľa požiadaviek.

 2. Zatepľovanie plochých striech.

 3. Klampiarské práce.

 4. Maliarské, natieračské fasády.

 5. Vodárske a kurenárske práce.

 6. Čistenie a výmena kanalizačného potrubia.

 7. Elektroinštalačné práce - bleskozvody.

 8. Zatepľovanie budov.

 9. Čistenie a výmena svetlíkov.

10. Liate podlahy a nátery betónových podláh.

11. Murárske práce - obklady, dlažba.

12. Tesnenie okien a dverí.

13. Pokládka PVC.